NAJAVA: 12. sjednica Općinskog vijeća Prozor - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

NAJAVA: 12. sjednica Općinskog vijeća Prozor

Share This


 12. (dvanaesta) sjednica Općinskog vijeća Prozor, održat će se 22.11. 2021. godine (PONEDJELJAK) u novoj zgradi Općine Prozor/  Vijećnica s početkom rada u 10:00 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

                                                       


1.Izvadak iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,


2. Prijedlog Odluke o određivanju Poslovne zone „Izlaz“ na području općine Prozor – Rama,


3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Poslovne zone „Izlaz“ u općini Prozor – Rama,


4. Prijedlog Rješenja o razrješenju članstva u školskom odboru O.Š „Šćipe“ u Šćipama,


5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora O.Š „Šćipe“ u Šćipama,


6. Izvještaj o izvršenju Proračuna općine Prozor- Rama za period 01.01. – 30.09.2021.godine,

Nacrt Proračuna općine Prozor – Rama za 2022.godinu,


7. Informacija o izvršenoj privatizaciji poslovnih subjekata sa sjedištem u općini Prozor – Rama,

Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području općine Prozor – Rama,


8. Pitanje i Inicijative vijećnika.


PREDSJEDNIK

Ibro Plecić   

Nema komentara:

Objavi komentar