Održana javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Održana javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor

Share This


 Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama održana je danas, 17. novembra 2021. godine, u kinodvorani Doma kulture u Prozoru. 


Rasprava je organizirana zbog potrebe za detaljnijim grafičkim i tekstualnim definicijama upotrebe prostora za izgradnju svih vrsta objekata, a Nacrt plana se odnosi na period od 2010.-2020. godine.


Nosilac pripreme za izradu Plana, kao i moderator Javne rasprave bila je Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina Općine Prozor, a nosilac izrade Plana je odabran putem konkursa.


Odabrana firma je “ecoplan” d.o.o. Mostar. 

FOTO: Radio Rama

Općinskog vijeće Prozor je 31. marta ove godine donijelo Odluku o pristupanju o izradi izmjene i dopune Prostornog plana Općine Prozor. 


Aktualni prostorni plan za period 2010. - 2020. godine usvojen je 9. 10. 2013. godine. 

Predmetna izmjena i dopuna prostornog plana Općine Prozor-Rama, sukladno spomenutoj Odluci o pristupanju izradi izmjene i dopune Prostornog Plana odnosi se na sva područja Općine Prozor-Rama od interesa za gradnju, prema gospodarskim, društvenim i povijesnim razvojem od značaja za Općinu.


Zahtjevi za izmjenom i dopunom odnose se na korekcije granica građevinskih područja naselja: Zahum, Varvara, Ripci, Ploča, Podbor i Klek te unos baznih stanica Prozor, Prozor-Radići, Prozor-Rama 1, Prozor-Rama 2, Tomislavgrad Prozor i Prozor Gurnjevač. 


Na javnu raspravu o prostornom planu pozvana su bile sve fizičke i pravne osobe koje su mogle postavljati pitanja nositeljima pripreme i izrade plana te iznositi prijedloge, primjedbe i sugestije na nacrt plana.

Izvor fotografija: Radio Rama

Nema komentara:

Objavi komentar