Javni poziv za odrađivanje volonterskog pripravničkog rada u Općini Prozor-Rama za 2021. godinu - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Javni poziv za odrađivanje volonterskog pripravničkog rada u Općini Prozor-Rama za 2021. godinu

Share This

 


Općina Prozor Rama objavila je Javni poziv za odrađivanje volonterskog pripravničkog rada za 2021. godinu, a isti prenosimo u cjelosti:

Na temelju članka 41. Statuta Općine Prozor-Rama – Prečišćeni teksta („Službeni glasnik općine Prozor/Rama“, broj: 3/01),  Načelnik općine Prozor-Rama o b j a v l j u j e


JAVNI POZIV


za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2021.godinu


Pozivaju se sve  nezaposlene osobne visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustava u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecajna radnog iskustva u struci.


Volonterski rad bi se obavljao u gospodarskim subjektima, javnim poduzećima i ustanovama i nevladinim organizacijama koje iskažu namjeru i mogućnost angažiranja volontera, te u tijelima usprave Općine Prozor-Rama.


Odabir kandidata izvršit će se sukladno proračunskim sredstvima i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad. Prava i obveze volontera i Općine Prozor-Rama s kojom volonteri sklapaju ugovor bit će uređene istim.


Prijavni obrazac i obrazac za mjesečno izvještavanje o radu volontera može se preuzeti u šalter sali Općine Prozor-Rama ili na općinskoj web stranici.


Uz popunjen obrazac za prijavu potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o neuposlenosti izdato do strane Zavoda za zapošljavanje i uvjerenje o prebivalištu na adresu:


OPĆINA PROZOR/RAMA


Ured Načelnika


Kralja Tomislava bb


88440 Prozor-Rama


S naznakom: „Prijava na Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2021. godinu“


Rok za prijavu na natječaj vezan je uz proračunska sredstva koja je Općina Prozor-Rama predvidjela za volontiranje i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad.


Poziv će obiti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Prozor-Rama.


Osobe koje su podnijele prijavni obrazac tokom 2020. godine smatrat će se prijavljenima.


Napomena: Volonteri koji ostvare pravo na volontiranje dužni su da obrazac o mjesečnom izvještavanju dostavljaju do desetog u mjesecu za protekli mjesec ili će im u protivnom biti obustavljena isplata. Isti treba dostaviti u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor-Rama.


NAČELNIK


Jozo Ivančević

Prijavni obrazac za pripravnike

Nema komentara:

Objavi komentar