Općina Prozor-Rama raspisala konkurs za stipendije u iznosu od 150 KM mjesečno - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Općina Prozor-Rama raspisala konkurs za stipendije u iznosu od 150 KM mjesečno

Share This

 


Općina Prozor-Rama raspisala je konkurs za stipendiranje u akademskoj 2020./2021. godini.  

Konkurs  je raspisan za sve redovne studente druge i viših godina. Iznos mjesečne stipendije je 150 KM i za period od 10 mjeseci.

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata sa područja općine Prozor-Rama broj: 01/1-40-42/18,  Načelnik općine Prozor-Rama,  r a s p i s u j eKONKURS

O DODJELI STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA U AKADEMSKOJ

2020./2021. GODINI

 

Raspisuje se Konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima s područja općine Prozor-Rama za akademsku 2020./2021. godinu.

 

Osnovni kriteriji za dodjelu stipendija su:

Državljanstvo Bosne i Hercegovine,

Prebivalište u općini Prozor-Rama,

Redovni studenti drugih i viših godina studija,

Da nisu korisnici drugih stipendija.

 

Za sudjelovanje u Konkursu potrebno je priložiti slijedeće:

Prijavni obrazac (može se dobiti u prostorijama Općine Prozor-Rama ili na web stranici Općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org),

Potvrdu u kojoj se vidi da je student u akademskoj 2020./21. godini prvi put upisao godinu studija za koju se natječe,

Uvjerenje o prebivalištu (CIPS),

Izjava o ne primanju druge stipendije.

 

Prijavu na Konkurs sa potrebnom dokumantacijom treba dostaviti najkasnije do 15.01.2021. godine putem pošte preporučeno na adresu:

 

OPĆINA PROZOR/RAMA

        Ulica Kralja Tomislava bb

88440 Prozor-Rama

Sa naznakom: „Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2020./21. godini“

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: Obavještavaju se zainteresirani studenti da će se izvršiti detaljna provjera dostavljenih dokumenata i izjava kako bi se spriječila mogućnost dodjele stipendija studentima koji ne ispunjavaju osnovne uslove, te će se sukladno Pravilniku, izvršiti sankcioniranje onih koji budu davali lažne izjave ili neispravne dokumente.

  

 

       NAČELNIK

       dr. Jozo Ivančević

Nema komentara:

Objavi komentar