Konkurs za posao u Srednjoj školi Prozor: 25 izvršilaca - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Konkurs za posao u Srednjoj školi Prozor: 25 izvršilaca

Share This

 

Na temelju čl. 62. i 96. Zakona o srednjoškolskom obrazovanju i čl. 47. Statuta Srednje škole Prozor, čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK-a, Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj: 05-02-30-1637/21 od 28.12.2021. godine, Školski odbor na sjednici održanoj 30.12.2021. godine, r a s p i s u j e


 


KONKURS

za prijem  djelatnika u radni odnos za školsku 2021/22. godinu

 


Nastavni plan i program na hrvatskom jeziku


 


Na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2022.

 


1. nastavnik predmeta Psihologija - 1 izvršitelj (6 časova sedmično)


2. nastavnik predmeta Sociologija - 1 izvršitelj (4 sata tjedno)


3. nastavnik predmeta Engleski jezik - 1 izvršitelj (10 časova sedmično)


4. nastavnik predmeta Njemački jezik - 1 izvršitelj (5 časova sedmično)


5. nastavnik predmeta Hrvatski jezik - 1 izvršitelj (13 časova sedmično)


6. nastavnik predmeta Matematika – 1 izvršitelj (7 časova sedmično)


7. nastavnik predmeta Islamska vjeronauka - 1 izvršitelj (2 časova sedmično)


8. nastavnik predmeta Bosanski jezik – 1 izvršitelj (7 časova sedmično)


9. nastavnik predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura – 1 izvršitelj (16 časova sedmično)


10. nastavnik ekonomske grupe predmeta - 1 izvršitelj (11 časova sedmično)


11. nastavnik strojarske grupe predmeta - 1 izvršitelj (22 časova sedmično)


12. nastavnik strojarske grupe predmeta - 1 izvršitelj (8 časova sedmično)


13. nastavnik predmeta Francuski jezik – 1 izvršitelj (8 časova sedmično)


14. nastavnik predmeta Povijest – 1 izvršitelj (20 časova sedmično)


15. nastavnik predmeta Povijest – 1 izvršitelj (9 časova sedmično)


16. nastavnik stručno-teorijske nastave  za kuharstvo - 1 izvršitelj (9 časova sedmično)


17. nastavnik praktične nastave za kuharstvo - 1 izvršitelj (14 časova sedmično)


18. nastavnik stručno-teorijske nastave za slastičarstvo - 1 izvršitelj (3 časova sedmično)


19. nastavnik praktične nastave za slastičarstvo - 1 izvršitelj (6 časova sedmično)


20. nastavnik predmeta poznavanja robe i prehrane- 1 izvršitelj (6 časova sedmično)


21. nastavnik predmeta informatika i računalstvo - 1 izvršitelj (19 časova sedmično)


22. nastavnik predmeta daktilografija – 1 izvršitelj ( 2 časa sedmično)


23. nastavnik predmeta ugostiteljsko posluživanje – 1 izvršitelj (1 čas sedmično)


24. nastavnik elektrotehničke skupine premeta – 1 izvršitelj (6 časova sedmično)


 


  B. Na određeno vrijeme do povratka djelatnika s neplaćenog odsustva, a najduže do 30.06.2022.


1. nastavnik predmeta latinski jezik - 1 izvršitelj (6 časova sedmično)


 


USLOVI:


Pored općih uslova kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (8/00, 4/04).


Uz obaveznu prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju, ne stariju od 6 mjeseci, original ili ovjerene kopije:


Kraću biografiju,

Izvod iz matične knjige rođenih,

Uvjerenje o državljanstvu,

Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

Uvjerenje o nekažnjavanju,

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( ukoliko ga kandidat posjeduje ),

Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje, nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem,

Dokaz o ostvarenom radnom stažu u odgojno-obrazovnim ustanovama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži Konkursom,

Dokaz o ostvarenom radnom stažu izvan odgojno-obrazovnih ustanova na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži Konkursom,

ovjerena kopija studentskog indeksa ili prosjek ocjena ostvarenih tokom studija

certifikat za obavljanje poslova vjeroučitelja - za radno mjesto pod rednim brojem A) 7.

 


Kandidati koji budu primljeni dužni su dostaviti liječničko uvjerenje po zasnivanju radnog odnosa.


Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se 27.01.2022. godine u 11 sati u prostorijama Škole.


Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi.


Prijave s naznakom „ za Natječaj “ slati putem pošte na adresu:


Srednja škola Prozor

Kralja Tomislava b.b.

88 440  P r o z o r

 


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


NAPOMENA:


Konkursnu dokumentaciju kandidata ne vraćamo, te se ista može preuzeti u tajništvu Škole.


NAPOMENA: Konkurs je preuzet sa stranice Zavoda za zapošljavanje HNK

Nema komentara:

Objavi komentar