Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u općini Prozor-Rama za 2022. godinu - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u općini Prozor-Rama za 2022. godinu

Share This

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni teksta („Službeni glasnik općine Prozor/Rama“, broj: 3/01),  Načelnik općine Prozor-Rama,  o b j a v l j u j e

 


JAVNI POZIV

za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2022.godinu


 

Pozivaju se sve  neuposlene osobe visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustava u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecajna radnog iskustva u struci.

Volonterski rad bi se obavljao u gospodarskim subjektima, javnim poduzećima i ustanovama i nevladinim organizacijama koje iskažu namjeru i mogućnost angažiranja volontera, te u tijelima usprave općine Prozor-Rama.

Odabir kandidata izvršit će se sukladno proračunskim sredstvima i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad. Prava i obveze volontera i općine Prozor-Rama sa kojom volonteri sklapaju ugovor bit će uređene istim.

Prijavni obrazac i obrazac za mjesečno izvještavanje o radu volontera može se preuzeti u šalter sali Općine Prozor-Rama ili na općinskoj web stranici.

Uz popunjen obrazac za prijavu potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o neuposlenosti izdano do strane Zavoda za zapošljavanje i uvjerenje o prebivalištu na adresu:

 

OPĆINA PROZOR/RAMA

Ured Načelnika

Kralja Tomislava bb

88440 Prozor-Rama

Sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2022. godinu“

 


Rok za prijavu na konkurs vezan je uz proračunska sredstva koja je općina Prozor-Rama predvidjela za volontiranje i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad.

 


Poziv će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici općine Prozor-Rama.

 


Osobe koje su podnijele prijavni obrazac tijekom 2021. godine smatrat će se prijavljenima.

 


Napomena: Volonteri koji ostvare pravo na volontiranje dužni su da obrazac o mjesečnom izvještavanju dostavljaju do desetog u mjesecu za protekli mjesec ili će im u protivnom biti obustavljena isplata. Isti treba dostaviti u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor-Rama.


DOKUMENTI:


Izvješće volonteri


Prijavni obrazac

Nema komentara:

Objavi komentar