Održana 12. redovna sjednica Općinskog vijeća Prozor - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Održana 12. redovna sjednica Općinskog vijeća Prozor

Share This

 

FOTO:Ramski vjesnik

Općinsko vijeće Prozor održalo je danas dvanaestu redovnu sjednicu s početkom u 10 sati, u novoj zgradi Općine.


POSLOVNA ZONA "IZLAZ"

Sjednica je započela izvadkom iz zapisnika s 11. sjednice, nakon čega su vijećnici razmatrali Prijedlog Odluke o određivanju Poslovne zone “Izlaz”.

Ovaj prijedlog vijeće je usvojilo s 18 glasova Za i dva glasa Suzdržan.


Poslovna zona „Izlaz“ predstavlja instrument podsticanja bržeg gospodarskog razvoja općine Prozor koji će ponuditi povoljne uslove sa aspekta prostora, objekata, industrijske, prometne i komunalne infrastrukture čime se stvara pozitivno poslovno okruženje koje potiče osnivanje i rast malih i srednjih preduzeća, novo zapošljavanje i stvaranje nove vrijednosti.


Poslovna zona „Izlaz“ obuhvata ukupnu površinu od 63,1 ha i čine je dijelovi mjesta Varvara, uz Regionalni put R418 te lokalna cesta za Orašac, prema Prostornim planom općine Prozor.

FOTO: Ramski vjesnik

Na sjednici je, između ostalog,vijeće je razmatralo  prijedlog Rješenja o razrješenju članstva u odboru OŠ “Šćipe” Hasana Bećirovića, zbog smrtnog slučaja.

Ovaj prijedlog vijeće je usvojilo sa 16 glasova Za i četiri glasa Suzdržan.


Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora OŠ “Šćipe” Elvedina Cokoje usvojen je s 14 glasova Za i šest glasova Suzdržan.IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA TRI KVARTALA TEKUĆE GODINE

Šesta i sedma tačka Dnevnog reda odnosile su se na Proračun općine- izvršenje Proračuna za tri kvartala tekuće godine te Nacrt Proračuna za 2022. godinu.


Prihodi i primici Općine Prozor-Rama za 2021. godinu su planirani u iznosu od 27.645.000,00 KM, od čega je do 30.09.2021. godine ostvareno 18.736.235,00 KM odnosno 67,77%. Porezni prihodi su planirani 2.434.000,00 KM, a ostvareni su u iznosu 1.901.334,00 KM što je 78,12% u odnosu na planirano. Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 22.519.000,00 KM, a ostvareni su 16.604.246,00 KM ili ostvarenje neporeznih prihoda od 73,73%.


Tekući transferi i donacije su planirane u iznosu od 535.000,00 KM, a ostvareni u iznosu 190.066,00 KM što je 35,53%. Primici planirani su u iznosu 2.157.000,00 KM, a ostvareni 40.589,00 KM što je 1,88% u odnosu na planirano.


Rashodi i izdaci Općine Prozor-Rama za 2021. godinu su planirani u iznosu 27.645.000,00 KM , od čega je do 30.09.2021. godine izvršeno 13.082.904,00 KM što je 47,32% u odnosu na planirano.


Deficit iz 2020. godine iznosi 1.021.985,00 KM Iz prethodno navedenih podataka o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima za navedeno razdoblje vidljivo je da je ostvaren suficit u iznosu od 4.631.346,00 KM.


Vijeće je razmatralo i informacije o izvršenoj privatizaciji poslovnih subjekata sa sjedištem u općini Prozor, kao i informacije o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području općine Prozor.


Za zadnju tačku dnevnog reda ostavljena su pitanja i inicijative vijećnika.

Nema komentara:

Objavi komentar