Nacrt proračuna općine Prozor iznosi preko 30 miliona KM, za šta su planirana sredstva? - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Nacrt proračuna općine Prozor iznosi preko 30 miliona KM, za šta su planirana sredstva?

Share This

Općinsko Vijeće Prozor-Rama na sjednici održanoj dana 22.11.2021.godine donjelo je zaključak kojim se prihvata Nacrt Proračuna općine Prozor Rama za 2022. godinu kao dobra osnova za izradu prijedloga Proračuna.


O Nacrtu Proračuna provest će se javna rasprava 7.12.2021.godine (utorak) u 11,00 sati u  prostorijama Kinodvorane u Prozoru. 


Prema nacrtu,  Proračun općine Prozor-Rama za 2022. iznosi 30.781.000,00 KM .


U stavci planiranih prihoda, najviše prihoda donose ostale općinske naknade u iznosu od 16.335.500,00 KM, sredstva hidroakumiulacije- redovna u iznosu od 11.130.000,00 KM, te po tužbama 5.205.500,00 KM, općinske komunalne naknade 4.183.000,00 KM, prihodi od nefinansijke i nematerijalne imovine 1.380.000,00 KM.


U stavci rashoda najveći iznos planiran je za bruto plate i naknade zaposlenih.


Općina planira ulagati i u obrazovanje, i to u iznosu od 1.855.000,00 KM, a u sport i kulturu  1.225.000,00 KM, subvencije Javnim preduzećima 1.530.000,00 KM, subvencije privatnim preduzećima 1.800.000,00 KM...


NACRT PRORAČUN OPĆINE PROZOR ZA 2022. GODINU POGLEDAJTE U NASTAVKU:


Nema komentara:

Objavi komentar