OPĆINA PROZOR: Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja proisteklih iz rata - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

OPĆINA PROZOR: Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja proisteklih iz rata

Share This

 


Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

OPĆINA PROZOR-RAMA

URED NAČELNIKA

 

Broj: 01/1-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­11-1998/21

Dana, 31.08.2021.godine

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Pročišćeni tekst ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama", broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama, u p u ć u j e

 


JAVNI POZIV

za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2021. godinu

 

1. Pravo sudjelovanja imaju:

- Udruge proistekle iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor-Rama.

 

2. Uvjeti financijske potpore

 

- Da se projekt realizira do kraja tekuće godine.

- Da se projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti na

   području Općine, kao što su:

 

   a) organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i sl.;

   b) edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i sl.);

   c) aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvaliteta

        ljudskog života;

   d) veći angažman članova udruga proisteklih iz rata u društvenom životu;

   e) obilježavanje povijesnih događaja.

 

3. Potrebna projektna dokumentacija

 

Prijava treba sadržavati:

Popunjen prijavni obrazac,

Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),

Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija),

Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),

Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini,

projekt kojim se aplicira.

 

4. Uvjeti prijave

 

Sjedište i djelovanje udruga (iz točke 1. ovoga Poziva) treba biti na području općine Prozor-Rama, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra.

 

5. Iznos sredstava

 

Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovoga Javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:

 

1. Minimalna vrijednost projekta:   1.500,00 KM

2. Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM

 

Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati izravni financijski doprinos. Međutim, nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

 

 

6. Način prijave

 

Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:

 

Općina Prozor-Rama

Ul. Kralja Tomislava b.b.

88440 Prozor-Rama

Sa naznakom: "Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga

proisteklih iz rata za 2021. godinu"

 

7. Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovoga Poziva na Oglasnoj ploči Općine.

NAPOMENA: Sve informacije, kao i Prijavni obrazac za sudjelovanje na Javnom pozivu, možete dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor-Rama, kontakt osoba: Enes Manov, Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, tel: 036/771-922 ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.

Prijave Udruga koje nisu prethodno opravdale korištenje sredstava po prethodnom Javnom pozivu (2020.godine), neće biti razmatrane.

Nema komentara:

Objavi komentar