PROZOR: Održan sastanak predsjednika Općinskog vijeća sa šeficom Političkog odjela Britanske ambasade vijesti iz Prozora