POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNE RASPRAVE – Nacrt strateške platforme Strategije ruralnog razvitka HNK za razdoblje 2021.-2027. godine - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNE RASPRAVE – Nacrt strateške platforme Strategije ruralnog razvitka HNK za razdoblje 2021.-2027. godine

Share This

 


Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je Odluku o izradi Strategije ruralnog razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Strategija). Strategijom se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvitka ruralnih područja županije, način njihova ostvarivanja, financijski i institucijski okvir za implementiranje, monitoring, evaluiranje i izvješćivanje. Strategija je utemeljena na odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvitkom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.: 32/17) i Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br.: 74/19).


Strategija sadrži prioritete ruralnog razvitka županije. Strategiju ruralnog razvitka donosi Skupština katona  na prijedlog Vlade kantona.


Postupak pripreme Strategije odvijat će se sukladno odredbama Zakona i Uredbe o izradi strateških dokumenata u F BiH, ali će se koristiti i iskustva u pripremi strateških dokumenata u Federaciji BiH, Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja kroz sustavnu  usporedbu s drugim administrativnim regijama, kako bi se u obzir uzeli unutarnji i vanjski čimbenici koji utječu na konkurencijsko pozicioniranje Hercegovačko-neretvanskog kantona.


Sve detalje možete pronaći na web stranici, klikom OVDJE.

Nema komentara:

Objavi komentar