Održana sjednica Lovačkog društva "Vepar" Prozor-Rama, lov na srndače počinje 6.6. - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Održana sjednica Lovačkog društva "Vepar" Prozor-Rama, lov na srndače počinje 6.6.

Share This

 

FOTO: www.Lug-Prozor.info

U zgradi Kino-sale u Prozoru sa početkom u 10.00 sati održana je sjednica Skupštine društva "Vepar" Prozor-Rama, sa sljedećim dnevnim redom:


1.Izbor radnih tijela Skupštine


a) izbor radnog predsjedništva


b) izbor verifikacijske komisije


c) izbor zapisničara


2. Izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice skupštine


3.Izvješće o radu za lovnu 2020/21. godinu


4.Izvješće lovnika društva


S.Finansijsko izvješće za 2020/21. lovnu godinu, i izvješće Nadzornog odbora

6.Usvajanje program rada i financijskog plana društva za lovnu 202 1/22. godinu

7.Usvajanje lovnog kalendara te odstrjelnog cjenika za lovnu 202 1/22. godinu

8. Usvajanje visine članarine i upisnine za 2021/22. godinu

9. Razno-tekuća pitanja.


Prema finansijskom planu za 2020./21. godinu,  ukupni planirani prihodi su 66 000 KM, od čega najviše prihodi od članarine i upisnina - 47 000 KM.


Članarina za  lovnu godinu sada je 100 KM, a upisnina 300 KM.


U istom iznosu - 66 000 KM planirani su i rashodi u istom razdoblju, od čega najviše Doprinosi lovnom savezu, lov. list HOOP u iznosu 12 400 KM, kao i  osiguranje lovaca - 2 500 KM.


Ostvareni prihodi su tako 65 990 KM, dok su ostvareni rashodi 42 508, 69 KM.


KALENDAR ZA LOVNU SEZONU


Planirani odstrijel Tetrijeba je 2 komada, i to uz odobrenje izdato od strane društva.


Kada je u pitanju lov na srnjaka, lov se obavlja bez lovačkih pasa uz pismeno odobrenje za određeni dan i određeni teren.


Planirani odstrjel srnjaka je sa 40 komada podignut na 50, a sezona počinje 6.6.2021. i traje do 29.8. iste godine. U to vrijeme dozvoljen je i odstjrel predatora, a zabranjen divlje svinje i druge divljači.


Planirani odstrijel lještarki je  20 komada, Jarebice kamenjarke 20 komada, a toliko je planiran i odstijel za jarebicu poljku. Planirani odstijel za patke je 10 komada, crna liska 50 komada, te šljuka šumska 10 komada.


Planirani odstrijel divlje svinje je podignut na 130 komada.

Nema komentara:

Objavi komentar