Najnovije

subota

Održana sjednica Lovačkog društva "Vepar" Prozor-Rama, lov na srndače počinje 6.6.

 

FOTO: www.Lug-Prozor.info

U zgradi Kino-sale u Prozoru sa početkom u 10.00 sati održana je sjednica Skupštine društva "Vepar" Prozor-Rama, sa sljedećim dnevnim redom:


1.Izbor radnih tijela Skupštine


a) izbor radnog predsjedništva


b) izbor verifikacijske komisije


c) izbor zapisničara


2. Izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice skupštine


3.Izvješće o radu za lovnu 2020/21. godinu


4.Izvješće lovnika društva


S.Finansijsko izvješće za 2020/21. lovnu godinu, i izvješće Nadzornog odbora

6.Usvajanje program rada i financijskog plana društva za lovnu 202 1/22. godinu

7.Usvajanje lovnog kalendara te odstrjelnog cjenika za lovnu 202 1/22. godinu

8. Usvajanje visine članarine i upisnine za 2021/22. godinu

9. Razno-tekuća pitanja.


Prema finansijskom planu za 2020./21. godinu,  ukupni planirani prihodi su 66 000 KM, od čega najviše prihodi od članarine i upisnina - 47 000 KM.


Članarina za  lovnu godinu sada je 100 KM, a upisnina 300 KM.


U istom iznosu - 66 000 KM planirani su i rashodi u istom razdoblju, od čega najviše Doprinosi lovnom savezu, lov. list HOOP u iznosu 12 400 KM, kao i  osiguranje lovaca - 2 500 KM.


Ostvareni prihodi su tako 65 990 KM, dok su ostvareni rashodi 42 508, 69 KM.


KALENDAR ZA LOVNU SEZONU


Planirani odstrijel Tetrijeba je 2 komada, i to uz odobrenje izdato od strane društva.


Kada je u pitanju lov na srnjaka, lov se obavlja bez lovačkih pasa uz pismeno odobrenje za određeni dan i određeni teren.


Planirani odstrjel srnjaka je sa 40 komada podignut na 50, a sezona počinje 6.6.2021. i traje do 29.8. iste godine. U to vrijeme dozvoljen je i odstjrel predatora, a zabranjen divlje svinje i druge divljači.


Planirani odstrijel lještarki je  20 komada, Jarebice kamenjarke 20 komada, a toliko je planiran i odstijel za jarebicu poljku. Planirani odstijel za patke je 10 komada, crna liska 50 komada, te šljuka šumska 10 komada.


Planirani odstrijel divlje svinje je podignut na 130 komada.