Održana je peta sjednica Općinskog vijeća Prozor: Usvojeni mnogi izvještaji - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Održana je peta sjednica Općinskog vijeća Prozor: Usvojeni mnogi izvještaji

Share This

foto: Radio Rama/ Peta sjednica OV Prozor

Općinsko vijeće Prozor održalo je danas petu redovnu sjednicu sa početkom u 10.00h u prostorijama HE Rama u Prozoru.

Samoj sjednici je, zbog epidemioloških uslova, prisustvovalo 20 osoba.


Na dnevnom redu je bilo nekoliko tačaka, a između ostalog usvojeni su i  Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene i dopune Prostornog plana Općine,  Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine za period 01.01. – 31.12.2020.godine sa izvještajem o korištenju sredstava rezerve,  Izvještaj o radu Općinske Službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, IPP i katastar i nekretnina za period 01.01. – 31.12.2020. godini,  Izvještaj o radu Općinske Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije za period 01.01. – 31.12.2020. godini,  Izvještaj o radu Općinske Službe za opću opravu i društvene djelatnosti za period 01.01. – 31.12.2020. godini, kao i mnogi drugi izmještaji.


Primljena je k znanju informacija o stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti prometa na području nadležnosti PP Prozor-Rama za 2020. godinu.


Na sjednici je sagledavana i trenutna epidemiološka situacija u općini Prozor-Rama, te se utvrdilo da  je na zadovoljavajućem nivou.


U tački dnevog reda "pitanja i inicajtive vjećnika" raspravljalo se o Domu za stare i nemoćne "Rama"Šćit.

FOTO: Radio Rama / 5 sjednica OV Prozor


Nema komentara:

Objavi komentar