NAJAVA: Sutra peta sjednica Općinskog vijeća Prozor - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

NAJAVA: Sutra peta sjednica Općinskog vijeća Prozor

Share This

 


Peta sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama će se održati  dana 31.3. 2021. godine (SRIJEDA) u HE „Rama“ Prozor – dvorana za sastanke sa početkom rada u 10:00 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:


Izvadak iz zapisnika sa 4. redovite sjednice i Tematske sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,


Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama,


Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 01.01. – 31.12-2020.godine sa Izvješćem o korištenju sredstava rezerve,


Izvješće o radu Općinske Službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, IPP i katastar i nekretnina za period 01.01. – 31.12.2020. godini,


Izvješće o radu Općinske Službe za razvoj, preduzetništvo, obrt i finansije za period 01.01. – 31.12.2020. godini,


Izvješće o radu Općinske Službe za opštu upravu i društvene djelatnosti za period 01.01. – 31.12.2020. godini,


Izvješće o radu Jedinice za internu reviziju za 2020.godinu,


Izvješće o radu Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalni red za 2020.godinu,


Izvješće o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Prozor – Rama za 2020.godinu,


Izvješće o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2020. godini i naplati 

poreza,


Informacija o stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti prometa na području nadležnosti Policijske stanice Prozor – Rama za 2020.godinu,


Informacija o epidemiološkoj situaciji Prozor -Rama,


Pitanja i inicijative vijećnika.

Nema komentara:

Objavi komentar