Najnovije

srijeda

Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova NO JP “Radio Rama” d.o.o. Prozor – Rama

 Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova NO JP “Radio Rama” d.o.o. Prozor – Rama


Detalje, potrebnu dokumentaciju, uslove i rok pogledajte na fotografiji u nastavku: