HNK: Drugo polugodište u školama isto kao i u prvo, potvrdio Hadžović - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

HNK: Drugo polugodište u školama isto kao i u prvo, potvrdio Hadžović

Share This

 


Nastava u drugom polugodištu za učenike u HNK,  školske 2020./2021. godine odvijat ćese prema predviđenom kalendaru.

 Mjere koje su propisane naredbama i preporukama Kriznog Štaba Fedearalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite  HNK  kao i Zavoda za javno zdravstvo HNK, koje se odnose na način organiziranja nastave i obavljanje nastavnog procesa u školama HNK, bit će i dalje obavezne do 1. februara 2021. godine, potvrdio je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK Rašid Hadžović.


Hadžović je uputio i apel prosvjetnim radnicima:

”U cilju zaštite djece i njihovih roditelja i svih učesnika nastavnog procesa, kao i prema propisanim mjerama zaštite i prevencije od virusa COVID-19, pozivamo direktore škola, uposlenike odgojno-obrazovnih ustanova i roditelje da u navedenom razdoblju djeluju kao i do sada, odgovorno i adekvatno, poštujući predviđene mjere navedenih relevantnih istitucija”, dodao je Hadžović.


Poručio je svima kako je Ministarstvo u svakodnevnoj komunikaciji sa Kriznim štabom kantona i Zavodom za javno zdrastvo.


”Pratimo i analiziramo epidemiološku situaciju u našem kantonu, tako da smo spremni kod svih promjena odgovarajuće reagovati na izmjene postojećih mjera odvijanja nastave, prema naredbama i preporukama relevantnih institucija”, rekao je Hadžović.

Nema komentara:

Objavi komentar