Dopis Muje Kukića: Ne nalazim se na listi BPS-a Prozor, radi se o potpuno drugoj osobi - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Dopis Muje Kukića: Ne nalazim se na listi BPS-a Prozor, radi se o potpuno drugoj osobi

Share This

 

Redakciji portala Lug-Prozor.info danas se obratio Mujo Kukić rođen u Prozoru, a sa adresom prebivališta u Bugojnu.


Zbog mnogih upita i nejasnoća od strane prijatelja, poznanika i poslovnih kolega, uputio je dopis na našu adresu gdje istiće da se ne nalazi na listi BPS Prozor i da se radi o potpuno drugoj osobi.


Njegov dopis Vam prenosimo u cjelosti:


Poštovani, budući da sam u proteklom periodu od objave kandidatskih listi za Lokalne izbore 2020. godine za područje općine Prozor izložen konstantnim upitima i nejasnoćama od strane mojih prijatelja i poznanika, te poslovnih kolega, a iz razloga što se na listi političkog subjekta BPS nalazi kandidat sa identičnim imenom i prezimenom, ovim putem želim obavijestiti sve koji me poznaju da se radi o potpuno drugoj osobi.


Naime, ja, Mujo (Ibre) Kukić, nosilac JMBG-a broj (poznato redakciji) , rođen u selu Gorica (općina Prozor) sa adresom prebivališta u Bugojnu, ovim putem pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da se ne nalazim na listi političkog subjekta BPS, te da sa spomenutim političkim subjektom nemam bilo kakvu dodirnu tačku. U nadi da ćete ovaj moj dopis objaviti na Vašem portalu, budući da ste objavili i liste kandidata među kojima je i lista spomenutog političkog subjekta, unaprijed Vam se zahvaljujem.

Podnosilac dopisa:

Mujo Kukić


Nema komentara:

Objavi komentar