HNK: Nastava počinje 7. septembra u školskim klupama - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

HNK: Nastava počinje 7. septembra u školskim klupama

Share This

 


Na sastanku predstavnika Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zavoda za školstvo, Pedagoškog zavoda, aktive direktora osnovnih i srednjih škola i sindikata uposlenih u prosvjeti potvrđeno je da će nastava u HNK-u početi 7. septe,mbra 2020. godine u učionicama i školskim klupama, saopćeno je iz Vlade HNK.


“Iako je on-line nastava polučila određene uspjehe omogućivši uspješan završetak prošle školske godine, ništa ne može zamijeniti živu riječ i susret učitelja i nastavnika s njihovim učenicima u učionici“, izjavio je premijer Herceg, dodajući kako početak nove školske godine vidi kao tranziciju iz vanrednog ka normalnom početku nastave.

“Nakon što smo riješili organizacione šeme, mrežu škola i tzv. tehnološki višak, u saradnji s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Kriznim štabom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Zavodom za javno zdravstvo HNK, direktorima škola, sindikatima u obrazovanju, te roditeljima radili smo i radimo na osiguranju „normalnog“ načina školovanja naše djece u situaciji u kojoj se nalazimo kada je riječ o pandemiji korona virusa. U saradnji s osnivačima škola – gradovima i općinama, od kojih očekujem snažan angažman na ovom pitanju, osigurati ćemo potrebna dezinfekcijska sredstva, zaštitne maske i ostalu opremu koja je nužna za prevenciju obolijevanja učenika i prosvjetnih radnika“, rekao je premijer Herceg.


Ministar Hadžović detaljnije je govorio o konkretnim aktivnostima koje svaka obrazovna institucija mora kontinuirano provoditi kako bi se mogućnost pojave i širenja korona virusne infekcije svela na najmanju moguću mjeru. Naglasio je kako su škole već dobile preporuke i epidemiološke mjere koje je pripremio Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.

Podsjetio je kako Ministarstvo održava niz sastanaka na kojima se razgovara o specifičnostima koje pojedine škole imaju i o preprekama s kojima se susreću u implementaciji epidemioloških mjera. Također, istaknuo je kako će se u narednih nekoliko dana razmotriti još neke pojedinosti vezane za početak školske godine o čemu će javnost biti bliže upoznata početkom sljedeće sedmice.

Jedna od tema sastanka bio je način prevoza učenika u škole o čemu je više govorio Stjepan Krasić, ministar saobraćaja i veza HNK istaknuvši kako će Vlada ispuniti sve finansijske obaveze prema jedinicama lokalne samouprave za prevoz učenika.


Predstavnici Zavoda za školstvo, Pedagoškog zavoda, aktiva direktora osnovnih i srednjih škola i sindikata zaposlenih u obrazovanju podržali su u potpunosti redovni početak i održavanje nastave u školskim učionicama, istaknuvši i određene teškoće s kojima se susreću u organiziranju nastave u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama.

Učesnici sastanka složili su se kako je potrebno nastaviti pratiti epidemiološku situaciju na terenu, te biti pripravni na brzu reakciju ukoliko dođe do nekih vanrednih situacija. Ponovno su pozvali sve građane da se pridržavaju propisanih mjera kako bi uvjeti za normalno odvijanje nastavnog procesa i života uopće bili što bolji, saopćeno je iz Vlade HNK.


Nema komentara:

Objavi komentar