15. APRIL-DAN ARMIJE REPUBLIKE BIH:PONOSNI NA ODBRANU DOMOVINE - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

15. APRIL-DAN ARMIJE REPUBLIKE BIH:PONOSNI NA ODBRANU DOMOVINE

Share This
Armija Republike Bosne i Hercegovine (Armija RBiH ili ARBiH) bila je zvanična oružana snaga Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini.
 Armija RBiH osnovana je na današnji dan- 15. aprila 1992.; što se slavi kao Dan armije.

Njen mandat i zadaci unutar Oružanih snaga RBiH okvirno su definisani Ustavom Republike Bosne i Hercegovine (čl. 162).

Armija je formirana od jedinica Teritorijalne odbrane BiH, i organiziranih dobrovoljaca. Vrhovni zapovjednik bio je predsjednik Republike, a nakon Dejtonskog sporazuma, ARBiH je zajedno sa HVO-om formirala Vojsku Federacije BiH, da bi nakon reforme odbrane bila transformisana u "Bosanske rendžere", jednu od tri pukovije u okviru Oružanih snaga BiH.

Uređenje Armije RBiH
Što se tiče strukturnog uređenja armije, treba reći da je bila sastavljena od korpusa. Korpusi su bili formirani na regionalnom principu:
    1. korpus: Sarajevo
    2. korpus: Tuzla
    3. korpus: Zenica
    4. korpus: Mostar
    5. korpus: Bihać
    6. korpus: Konjic
    7. korpus: Travnik

Najčešći simbol ARBiH bio je ljiljan, a grb iste je, ustvari, grb RBiH uz dodatak zlatnih mačeva i vojnih natpisa. Najveće odlikovanje je "Zlatni ljiljan", koji se dobijao za efikasnost odrađivanja svrhe i cilja ARBiH, a svrha i cilj bili su upravo odbrana međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine, od stranih i domaćih izdajnika.vije

Nema komentara:

Objavi komentar