Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih gospodarstava i registra klijenata - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih gospodarstava i registra klijenata

Share This

Sukladno Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata  („S. Novine F BiH“, broj: 42/08), svake godine  poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u registar obavezni su prijaviti promjene podataka na svom gospodarstvu.

 

Prijava  promjene podataka vrši se u periodu od 1. januara do 31. marta i to za :

 -   poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini; 

 -   trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke; 

 -  promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.). 

 

Poljoprivredne kulture  na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu se prijaviti samo jednom u toku godine u propisanom roku do 31. marta.

 

 Poljoprivredna gospodarstva  dužna su da u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijave: 

-  promjenu nosilaca poljoprivrednog gospodarstva  i nosilaca obrta, odnosno promjenu ovlaštene osobe u pravnoj osobi koja je nosilac poljoprivrednog gospodarstva; 

-   promjenu sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gospodarstva; 

-   promjenu članova poljoprivrednog gospodarstva.

 

Klijent upisan u registar dužan je u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijavi promjenu podataka koje se odnose na: 

- sjedište, odnosno prebivalište poljoprivrednog gospodarstva, i svaku promjenu informacija vezanu za kontaktnu komunikaciju; 

-  bankovni račun na koji se doznačuju sredstva. 

 

Zahtjev za upis promjena podataka iz registara se podnosi nadležnoj općinskoj službi, koja vodi registar, gdje se mogo dobiti dodatne informacije i obrasci za prijavu promjena podataka.

 

Napominjemo da se neće moći ostvarivati federalni, kantonalni niti određeni općinski poticaji za poljoprivrednu proizvodnju ukoliko se nisu ažurirali podaci u registru poljoprivrednih gospodarstava i registru klijenata, ažuriranje poslije naznačenog roka ne može se izvršiti.


                                                                                                                  ŠEF ODSJEKA

                                                                                                             mr. sc. Stipo Čuljak

PRILOŽENI DOKUMENTI:

1. Obrasci

Nema komentara:

Objavi komentar