Održana javna rasprava o Nacrtu Proračuna općine Prozor za 2022. godinu - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Održana javna rasprava o Nacrtu Proračuna općine Prozor za 2022. godinu

Share This

 

Javna rasprava o Nacrtu Proračuna općine Prozor za 2022. godinu održana je u Domu kulture u Prozoru, a pravo sudjelovanja na javnoj raspravi imale su sve zainteresirane pravne i fizičke osobe iz općine Prozor.

Raspravi su prisustvovali i  načelnik općine dr. Jozo Ivančević s pomoćnicima, vijećnici Općinskog vijeća Prozor i građani općine.

Jedan od upita se odnosio na nabavku radara na dionici na kojoj magistralna cesta prolazi od kružnog toka prema Makljenu, čija vrijednost iznosi 30 000 KM.


Fahira Dželilović u ime direktorice Centra za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor uputila je zamolbu da se iznos od 170 hiljada KM, a koji je predviđen za centar, poveća na 195 hiljada KM. Kao razlog je navedeno zapošljavanje logopeda u stalni radni odnos.


Zajko Čorbadžić iz Šćipa uputio je nekoliko zahtjeva za rekonstrukcijom i izgradnjom lokalnih puteva, kao što je put Uzdol-Here. Jedan od prijedloga je i formiranje umjetnog jezera u Banjalučici.


Muamer Kukić, direktor Javnog prevoza uputio je prijedlog da se sredstva za dotaciju za autobusnu stanicu povećaju sa 150 na 200 hiljada KM. 

Kukić je također istaknuo kako pod stavkom Sredstva za nabavku opreme, Javni prijevoz nije naveden, a bilo bi dobro da se određena sredstva planiraju, zbor starijih vozila, općih poskupljenja.

Iza Pilav se u svom izlaganju osvrnula na ulicu Matije Gupca ili Varoš. Apelirala je na njeno uređenje te zatvaranje potoka na toj dionici. Također je uputila na komunalne službe koje prilikom čišćenja snijega zatrpavaju određeni dio lokalnih puteva u Gornjoj Varoši.

I brojni drugi zahtjevi upućeni su načelniku općine kao i šefu Službe za razvoj, preduzetništvo, obrt i finansije Općine Prozor te pomoćniku načelnika.


Proračun općine Prozor-Rama za 2022. godinu sastoji se od:

PRIHODI 30.781.000,00 KM

RASHODI 30.781.000,00 KM


Izjavu načenika Joze Ivančevića možete poslušati u nastavku:

IZJAVA

FOTO: RADIO RAMA

Nema komentara:

Objavi komentar