Obavještenje o raspisanom Programu sufinansiranja zapošljavanja djece poginulih boraca i Programu sufinansiranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida u 2021. godini. - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Obavještenje o raspisanom Programu sufinansiranja zapošljavanja djece poginulih boraca i Programu sufinansiranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida u 2021. godini.

Share This

 

Ministarstvo za pitanja boraca HNK obavještava korisnike da je Služba za zapošljavanje HNK dana 304.10.2021. godine objavila Javne pozive za sudjelovanje u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece poginulih boraca i Programu sufinansiranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida u 2021. godini.


Tekst javnih poziva i prijavni obrasci dostupni su u privitku kao i na stranicama službe.


1.Javni poziv - Projekt za djecu RVI 2021.pdf


2. Javni poziv- za djecu branilaca, 2021.


3. Obrazac P2-1


3. Obrazac P2-2 RVI

Nema komentara:

Objavi komentar