NAJAVA: 11. sjednica Općinskog vijeća Prozor - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

NAJAVA: 11. sjednica Općinskog vijeća Prozor

Share This

 Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  11. (jedanaestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana  20.10.2021. godine (SRIJEDA)   u novoj zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 10,00  sati

Za sjednicu predlažem slijedeći 


D  N  E  V  N  I      R  E  D

Izvadak iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Prozor,

Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Radne grupe koja će vršiti ovlasti Skupštine preduzeća „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor – Rama,

Davanje saglasnosti na Ugovor o kupoprodaji nekretnina u K.O. Prozor – grad sa preduzećem „Ram-tex“ d.o.o Prozor-Rama,

Davanje saglasnosti na Ugovor o podršci zapošljavanja po projektu tvornice za obradu metala „GS-Rama“ d.o.o. Prozor - Rama,

Davanje saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole fra Jeronima Vladića Ripci,

Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za područje K.O. Lapsunj,

Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za područje K.O. Zahum,

Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za područje K.O. Gmići,

Izvještaj o radu Osnovnih škola na području općine Prozor u školskoj 2020/2021. godini,

Izvještaj o radu Srednje škole u Prozoru u školskoj 2020/2021. godina,

Izvještaj o početku školske 2021/2022. godinu i prevozu učenika,

Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih i Srednje škole na području općine Prozor – Rama u školskoj 2020/2021.godini,

Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period 4. – 30.9.2021.godine,

Pitanje i Inicijative vijećnika

PREDSJEDNIK


Ibro Plecić               

Nema komentara:

Objavi komentar