Dom zdravlja “Rama”- Konkurs za prijem u radni odnos: Doktor dentalne medicine, Medicinska sestra/tehničar - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Dom zdravlja “Rama”- Konkurs za prijem u radni odnos: Doktor dentalne medicine, Medicinska sestra/tehničar

Share This


 Dnevni list, 18.10.2021.


Temeljem čl. 20a. stav. 1. Zakona o radu (Službene novine F BiH br. 26/16 i 89/18) i čl. 28. Statuta Doma zdravlja „Rama“ i čl. 5. Pravilnika o radu Doma zdravlja „Rama“, direktorica a Doma zdravlja raspisuje sljedeći


 


KONKURS

za prijem u radni odnos

 


I. RADNO MJESTO     


Doktor dentalne medicine u Odjelu zubozdravstvene zaštite na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj

Medicinska sestra/tehničar u Higijensko-epidemiološkoj službi na određeno vrijeme od godine dana do povratka djelatnice sa porodiljnog odsustva - 1 izvršitelj        

 


Opći uslovi:


da ima navršenih 18 godina života

da je državljanin BiH

da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost

 


Posebni uslovi:


Za radno mjesto pod a)


 


završen stomatološki fakultet

položen stručni ispit

licenca za samostalan rad

radno iskustvo u struci od najmanje 18 mjeseca

 


Za radno mjesto pod b)


VŠS zdravstvenog usmjerenja, opći smjer

položen stručni ispit

radno iskustvo u struci od najmanje 9 mjeseci

               


Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti i sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerenoj kopiji):


dokaz o stručnoj spremi

uvjerenje o položenom stručnom ispitu

licencu za samostalan rad za radno mjesto po 1)

izvod iz matične knjige rođenih

uvjerenje o državljanstvu

potvrda o radnom iskustvu

 


Kandidati su u prijavi obvezni navesti točne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, osobne podatke, te točnu kontakt adresu i kontakt telefon.


Kandidati koji ispunjavaju uslove tražene natječajem biti će pozvani na intervju.


Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.


Prijave dostaviti na adresu:


Dom zdravlja “Rama”

Splitska b.b.

88 440  P r o z o r

s naznakom

“Prijava na natječaj”

 


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Izabrani kandidati dužni su prije stupanja na rad dostaviti liječničko uvjerenje.


 


Konkurs je preuzet iz drugih izvora.

Konkurs je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNK.


Mostar, 18.10.2021

Nema komentara:

Objavi komentar