U primjeni nova Lista lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava ZZO HNK - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

U primjeni nova Lista lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava ZZO HNK

Share This
 Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona donijela je dokument „Odluka o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K“ (Narodne novine HNŽ/K broj 4/21 od 08.06.2021.). 


Temeljem ovoga dokumenta izrađena je nova Pozitivna lista lijekova HNK koja se primjenjuje od 1.09.2021. godine. Pozitivna lista, u odnosu na do sada važeću Listu, proširena je s 6 novih generika (rivaroksaban, desmopresin, leflunomid, azatioprin, lakozamid i budezonid s formoterolom) uz još 16 novih  oblika i jačina lijekova koji su već  na pozitivnoj listi. Na Pozitivnoj listi se sada nalaze 144 generika s 657 oblika i jačina, a ista je dostupna na sljedećem linku :

https://www.zzo.ba/assets/media/pozitivna-lista-lijekova-hnzk-01-092021.pdf

Nema komentara:

Objavi komentar