Svjedok „živog štita“ na Crnom vrhu: Gledao sam brata kako umire... (Video) - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Svjedok „živog štita“ na Crnom vrhu: Gledao sam brata kako umire... (Video)

Share This

 Jedna od monstruoznih epizoda u sukobima HVO-a i HV-a s Armijom RBiH jeste „živi štit“ na Crnom vrhu kod Prozora, koji se dogodio na današnji dan, 31.7.1993. godine.


 Tada su pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane odveli su 54 prozorska Bošnjaka iz logora u Srednjoj školi Prozor na područje Crnog vrha, te ih tamo povezali ih žicom, odnosno kablom poljskog telefona.


Krećući se preko Makljena prema položajima Armije RBiH, nastojeći da korištenjem „živog štita“ probiju linije branilaca, bojnovnici HVO su gornuli u smrt 24 osobe. Ostali su se uspjeli osloboditi bijegom u šumu.


Ratni reporter Akif Agić, neposredno nakon ovih užasnih događaja, razgovarao je sa Ramizom Pilavom, jednom od preživjelih iz „živog štita“.


Nema komentara:

Objavi komentar