UŽIVO: IZRICANJE PRESUDE RATKU MLADIĆU NA PORTALU LUG-PROZOR.INFO - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

UŽIVO: IZRICANJE PRESUDE RATKU MLADIĆU NA PORTALU LUG-PROZOR.INFO

Share This

 


Ratnom zločincu Ratku Mladiću danas će u holandskom Hagu biti izrečena pravosnažna presuda. Prvostepenom je, podsjetimo, osuđen na doživotnu kaznu zatvora.


-------------------------------------TEKUSTALNI PRENOS:------------------------------------------------

16:12- Što se tiče UZP-a za Srebrenicu, Žalbeno vijeće konstatuje, uz suprotno mišljenje sutkinje Nyambe, da Mladić nije pokazao grešku Pretresnog vijeća i da civili nisu imali ništa drugo nego da odu i da je iseljenje bilo prinudno.

Mladić nije doveo u pitanje ključne zaključke koje je Pretresno vijeće donijelo, uključujući da je ponašanje VRS uzrokovalo humanitarnu krizu.

Žalbeno vijeće je konstatovalo da Mladić nije pokazao da je Vijeće pogriješilo u zaključivanju UZP-a u Srebrenici, uz suprotno mišljenje sutkinje Nyambe.

Shodno tome, Žalbeno vijeće, odbija ovaj podosnov, uz suprotno mišljenje sutkinje Nyambe.


16:07 - Sutkinja Nyambe ima izdvojeno mišljenje i kada je u pitanju UZP počinjen u vezi sa Sarajevom. Žalbeno vijeće je odbilo žalbe Mladića u vezi sa UZP-om u Sarajevu, te je ovim potvrđen UZP u Sarajevu, javlja Detektor.ba.


16:02- Žalbeno vijeće je odbilo žalbu odbrane Ratka Mladića za sveobuhvatni UZP. Sutkinja Nyambe imala je suprotno mišljenje.

16:01 -Žalbeno vijeće odbilo je sve žalbe Odbrane koji se tiču Mladićevih prava na pošteno suđenje.Žalbeno vijeće je stava da nisu prekršena prava time da se neki incidenti nisu spomenuti u optužnici, kao i uključivanjem utvrđenih činjenica iz drugih predmeta, te da je bio teškog zdravstvenog stanja. Sutkinja Nyambe imala je suprotno mišljenje.


15:52- Mladića su pitali da li može pratiti postupak na jeziku koji razumije, na što je on odgovorio da može.


15:46 - Prijenos izricanja presude je počeo nakon što su otklonjeni tehnički problemi s tonom.

------------------------------------VIDEO PRENOS:-----------------------------------------------------------

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari uživo emituje izricanje konačne presude Ratku Mladiću. 


Video-prijenos i dešavanja iz Potočara te izricanje konačne presude Mladiću  možete pratiti u nastavku:

Nema komentara:

Objavi komentar