NAJAVA: Osma sjednica Općinskog vijeća Prozor - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

NAJAVA: Osma sjednica Općinskog vijeća Prozor

Share This

Predsjednik Općinskog vijeća Prozor, Ibro Plecić, sazvao je osmu sjednicu Općinskog vijeća Prozor za  29.6.2021. godine (Utorak),  u sali za sastanke HE "Rama" u Prozoru, sa početkom u 10 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:1. Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Prozor - Rama,

2. Izvještaj o radu Doma zdravlja ,Rama" Prozor — Rama za 2020. godinu,

3. Izvještaj o zimskom održavanju lokalnih i nekategorizovanih cesta na području

općine Prozor - Rama, sezona 2020/21,

4. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području općine Prozor -

Rama,

5. Informacija o stanju i zaštiti okoline na podrućju općine Prozor -— Rama,

6. Informacija o stanju lokalnih i nekategorizovanih puteva na području općine Prozor —

Rama,

7. Informacija o stanju u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana na području

općine Prozor -— Rama za 2020.godinu,

8. Informacija budžetskih korisnika o korištenju budžetskih sredstava u 2020. godini,

9. Pitanja i inicijative vijećnika.

Nema komentara:

Objavi komentar