Oglas za posao u Domu zdravlja "Rama" u Prozoru: Sanitarni inženjer, Spremačica - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Oglas za posao u Domu zdravlja "Rama" u Prozoru: Sanitarni inženjer, Spremačica

Share This

 

Temeljem čl. 20a. stavak 1. Zakona o radu ("Službene novine FBiH" broj: 26/16 i 89/18), članka 28. Statuta Doma zdravlja „Rama“ i članjka 5. Pravilnika o radu Doma zdravlja „Rama“, direktorica Doma zdravlja "Rama" raspisuje sljedeći:


 


KONKURS

za prijem u radni odnos

I. Radno mjesto


Sanitarni inžinjer u Higijensko-epidemiološkoj službi, na neodređeno vrijeme - 1 izvršioc  

Spremačica u Službi za održavanje čistoće, na neodređeno vrijeme - 1 izvršioc

 


Opšti uslovi:


Da je državljanin BiH

Da ima opću zdravstvenu sposobnost

Da ima navršenih 18 godina života

 


Posebni uslovi:


Za radno mjesto pod a)


završen prvi ciklus VSS sanitarnog smjera

Položen stručni ispit

Radno iskustvo u struci u najmanje 18 mjeseci

 


Za radno mjesto pod b)


završena srednja škola,

radno iskustvo na poslovima spremačice najmanje 2 mjeseca

 


Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti i sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerenoj kopiji):


dokaz o stručnoj spremi

uvjerenje o položenom stručnom ispitu za mjesto pod a)

izvod iz matične knjige rođenih

uvjerenje o državljanstvu

potvrdu o radnom iskustvu

Kandidati su u prijavi obavezni navesti točne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, osobne podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon.


Kandidati koji ispunjavaju uslove tražene konkursom bit će pozvani na intervju.


Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.


Prijave dostaviti na adresu:


Dom zdravlja “Rama”

Splitska b.b.

88 440  P r o z o r

s naznakom

“Prijava na natječaj”

 


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti liječničko uvjerenje.


Nema komentara:

Objavi komentar