JAVNI POZIV: Pomoć u rješavanju stambenog pitanja boračke populacije - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

JAVNI POZIV: Pomoć u rješavanju stambenog pitanja boračke populacije

Share This

Upravni odbor Fondacije  za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija objavio je javni poziv o uslovima, načinu, kriterijima i postupku za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2021. godinu.


Pravo učestvovanja u raspodjeli kreditnih sredstava ostvaruju pojedinci koji pripadaju boračkoj populaciji, kao i njihovi zakonski zastupnici prvog reda (roditelji, supruga i djeca), sa projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva Statuta Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija.


Sredstva pomoći na kreditnoj osnovi mogu se odobriti za slijedeće namjene:

a) - izgradnju novih porodičnih stambenih objekata i stanova (nadziđivanje, nadogradnja postojećih stambenih

jedinica, pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove i sl.) u kojima će živjeti pripadnik boračke populacije,

 - kupovina stambenog objekta ili stana u kojem će živiti pripadnik boračke populacije.

b) - opravku i sanaciju porodičnog stambenog objekta u kome živi pripadnik boračke populacije,

 - opravku i sanaciju stambene jedinice u vlasništvu ili iznajmljenoj stambenoj jedinici u kojoj živi pripadnik boračke populacije.


Opći kriteriji za odobrenje sredstava za sufinanciranje projekta aplikanata su:

1. da je lice pripadnik boračke populacije;

2. da ima prebivalište na području Bosne i Hercegovine;

3. da nema riješeno stambeno pitanje ili je u aktivnostima na poboljšanja uslova stanovanja u već

postojećoj stambenoj jedinici. 


Detalje pogledajte u nastavku:


Nema komentara:

Objavi komentar