22 nova slučaja COVID-19 infekcije u Prozor-Rami - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

22 nova slučaja COVID-19 infekcije u Prozor-Rami

Share This


 HIGJENSKO – EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA DOMA ZDRAVLJA „RAMA“


Dana 19.01.2021. godine u 08.40 sati iz higjensko – epidemiološke službe Doma zdravlja „RAMA“ zaprimili smo slijedeću informaciju:


22 su nova slučaja COVID-19 infekcije u Prozor-Rami.


Trenutno je 71 aktivan slučaj na području općine, dok je u izolaciji 130 osoba.


SANITARNI INSPEKTOR OPĆINE PROZOR – RAMA


Dana 18.01.2020. godine u 12.30 sati od sanitarnog inspektora općine Prozor – Rama primili smo sljedeču informaciju ;

Dana 18.01.2021. god:

32 isteka izolacije

24 nova rješenja

Nema komentara:

Objavi komentar