Šansa za buduće lidere Oružanih snaga BiH - objavljen Javni konkurs za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira OS BiH - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Šansa za buduće lidere Oružanih snaga BiH - objavljen Javni konkurs za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira OS BiH

Share This

 

Nastavljajući sa vlastitim odabirom i obukom oficira, Ministarstvo odbrane BiH i ove godine objavljuje Javni konkurs za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Konkurs je objavljen 13. oktobra 2020. godine, namijenjen je za kandidate sa završenim fakultetom iz civilstva i dostupan je na web i facebook stranici Ministarstva odbrane BiH.


Konkurs daje mogućnost da najbolji kandidati sa završenim fakultetom mogu biti izabrani i iz građanstva i iz redova vojnika i podoficira OS BiH, a između ostalih uslova, potrebno je da kandidati koji se prijavljuju iz civilstva u vrijeme prijema u OS BiH na dan 1. januara 2022. godine nisu stariji od 27 godina, odnosno za kandidate koji se prijavljuju iz OS BiH da 1. januara 2022. godine nisu stariji od 35 godina.


Na ovaj način Oružane snage BiH podmlađuju svoj oficirski kadar, pri čemu je proces odabira i obuke zasnovan na najsavremenijim metodama i maksimalno kvalitetan. Istovremeno daje se mogućnost mladim građankama i građanima Bosne i Hercegovine, kao i pripadnicima OS BiH koji ispunjavaju uslove, da postanu oficiri OS BiH.


Prilikom testiranja, provjera, selekcije i izbora za prijem u profesionalnu vojnu službu u Oružane snage BiH, vodit će se računa o poštivanju principa transparentnosti, pravičnosti i istih mogućnosti, te neće biti diskriminacije ni po kojem osnovu.
Nakon završenog procesa odabira, ugovor za osnovnu oficirsku obuku će biti potpisan sa ukupno 36 kandidata.


Kandidati koji završe oficirsku obuku će imati privilegiju da budu primljeni u OS BiH i pritom izvršavaju velik broj različitih, interesantnih i zahtjevnih zadataka, konstantno se obučavaju, usavršavaju i napreduju u službi.


Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja i dostupan je na web stranici MO BiH http://www.mod.gov.ba.

Nema komentara:

Objavi komentar