Nova naredba u HNK: Obavezna maska na otvorenom, zabranjuju se izvannastavne aktivnosti! - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Nova naredba u HNK: Obavezna maska na otvorenom, zabranjuju se izvannastavne aktivnosti!

Share This

 Krizni štab ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona, u cilju daljnjeg širenja pandemije koronavirusa donio je danas novu Naredbu. 

U zatvorenom prostoru može biti samo 25 ljudi, na otvorenom 50, zabranjuju se izvannastavne aktivnosti, obvezne su maske u zatvorenom i na otvorenom prostoru, između ostalog.

Sve naredbe pročitajte u nastavku:

1. Obavezna je primjena zdravstva na teritoriju važeće Naredbe i Preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva HNK-a.


2. Reducira se broj osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno točki 2. poglavlja 1.(Opće naredbe) Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, na skupovima koji se održavaju, poput; političkih skupova, vjenčanja, krizmi, sprovoda, dženaza i svih sličnih događaja koje imaju za cilj okupljanje određenog broja ljudi i to:


-najviše do 25 ljudi u zatvorenom prostoru

-najviše 50 ljudi u otvorenom prostoru


Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog domaćinstva)

S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo HNK (higijensko epidemioloških mjera).


3. Izuzetno od tačke 2. ove Naredbe kojom je utvrđeno da je u zatvorenom prostoru dozvoljeno okupljanje najviše do 25 osoba, dozvoljava se održavanje sjednica i radnih tijela Skupštine HNK uz poštivanje higijensko-epidemioloških preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Zavoda za javno zdravstvo HNK, koji su sastavni dio Naredbe Kriznog staba Federalnog ministarstva zdravstva kao i pod uvjetom da veličina prostora u kojem se održavaju sjednice i radna tijela Skupštine omogućava provedbu navedenih mjera.


4. Obvezno je pravilno nošenje zaštitnih maski za lice u zatvorenom prostoru kako je to definirano Naredbom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva te je obvezno nošenje zaštitnih maski za lice na otvorenom, ukoliko se ne može držati preporučena fizička distanca od 2 metra između osoba.


5. Obvezno je nošenje zaštitnih maski za lice u školama za sve učenike od 5 razreda nadalje.


6. Zabranjuju se sve nastavne aktivnosti na teritoriju HNK.


7. Zadužuju se inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u HNK, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja nadređenih mjera i sprečavanju širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije, kao i kontrolu ove naredbe.


Pored pojačanog redovnog inspekcijskog nadzora, mjerodavna ministarstva i jedinice lokalne samouprave obvezne su formirati i inspekcijske timove koji čine dva inspektora koji će uz asistenciju policijskih službenika vršiti kontrolu provedbe naloženih mjera i izricati sankcije sukladno važećim propisima.


Za formiranje timova, zadužuju se ministri pri čijim ministarstvima su organizirane inspekcije, odnosno načelnici/gradonačelnici jedinica lokalne samouprave. Voditelj tima je inspektor kojeg ovlasti ministar, odnosno načelnik/gradonačelnik koji je u obvezi dostavljati Kriznom stožeru ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK sedmična izvješća (svakog ponedjeljka za prethodnu sedmicu) o broju izvršenih nadzora i poduzetim mjerama. 


8. Obvezuje se Zavod za javno zdravstvo HNK da kontinuirano prati epidemiološku situaciju u HNK te shodno tome predlaže daljnje mjere u cilju sprječavanja daljnjeg širenja bolesti COVID-19.


9. Naredba stupa na snagu danom donošenja.

Nema komentara:

Objavi komentar