Izvještaj CZ Prozor-Rama na dan 01.04.2020. - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Izvještaj CZ Prozor-Rama na dan 01.04.2020.

Share This
U srijedu, 01.04.2020. godine, primljena je informacija sljedećeg sadržaja:

PS Prozor Rama

Dana 01.04.2020. godine u 6.50 sati od dežurnog policajca zaprimili smo sljedeću obavijest:

Dana 31.3.2020. godine djelatnici PS Prozor-Rama izvršili su provjeru 82 osobe kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije i  utvrdili da sve osobe poštuju izrečene im mjere.

SANITARNA INSPEKCIJA

Dana 31.3.2020. godine u 15.00 sati od sanitarnog inspektora općine Prozor – Rama zaprimili smo sljedeće izvješće:

Na području naše općine u proteklih 24 sata evidentirana je jedna novo pristigla osoba iz inostranstva

-    Austrija 1

Istoj osobi bit će izrečena mjera zdravstvene zaštite samoizolacija.

Ukupan broj evidentiranih osoba koje su došle iz inozemstva na područje naše općine do 31.3.2020. godine u 15.00 sati je 291.
Dana 31.3.2020. godine istekla je zaštitna mjera samoizolacije od 14 dana za 37 osoba.

Ukupan broj osoba koje su odradile zaštitne zdravstvene mjere samoizolacije na području naše općine je 144.

Trenutno na području naše općine pod zdravstvenim nadzorom se nalaze 146 osoba.

JKP „VODOGRAD“

Dana 31.03.2020. godine iz JKP „VODOGRAD“ dobili smo informaciju da je stanje sa vodoopskrbom i odvozom otpada na području naše općine zadovoljavajuće.

CRVENI KRIŽ PROZOR-RAMA

Dana 31.03.2020. godine iz Crvenog križa Pozor-Rama dobili smo obavijest da su u protekla 24 sata podijelili 12 paketa sa hranom za starije i nemoćne osobe.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PROZOR-RAMA

Dana 31.03.2020. godine iz Centra za socijalni rad Prozor-Rama dobili smo obavijest da su u u protekla 24 sata imali 11 zahtjeva za izdavanje punomoći osoba starijih od 65 godina od čega su 10 pozitivno rješili.

Molimo sve novo pristigle građane da se putem telefona obvezno jave u Dom zdravlja „RAMA“ na brojeve 036 771 880 ili hitni poziv 124, kao i policiji 122, te sanitarnom inspektoru 063 796 332.

OC CZ  Prozor - RamaNema komentara:

Objavi komentar