Najnovije

petak

Neće biti nadoknade nastave u HNK, nastava će se organizirati online

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog katona uputilo je instrukciju o postupanju tokom petnaestodnevnog prekida nastave.
Odgojno-obrazovne ustanove zadužene su da nastavu, u skladu s mogućnostima, organiziraju putem društvenih mreža, mailova, internet stranica i ostalog.

Navedeno je da će se takav način rada tretirati kao redovna nastava i neće biti nadoknade.
Uputstvo je potpisao kantonalni ministar Rašid Hadžović.