Prozor: Za novorođeno dijete naknade i do 2000 KM - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Prozor: Za novorođeno dijete naknade i do 2000 KM

Share This
FOTO:OV Prozor
Na prijedlog načelnika Općine Prozor/Rama, Općinsko vijeće Prozor je na 35. sjednici usvojilo  Odluku o utvrđivanju prava i dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete za 2020.godinu, kojom će za prvo dijete biti isplaćeno 1.000 KM, drugo 1.500 KM, a za treće i svako slijedeće 2.000 KM.Na 35. sjednici Općinskog vijeća Prozor koja je održana danas, 2020. godine  raspravljalo se o:
-Prijedlogu  Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za 2020.godinu,
-Prijedlogu Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020.godinu,
-Prijedlogu  Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine Prozor  za (prethodnu) 2019.godinu,
-Prijedlogu Odluke o utvrđivanju prava i dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete za 2020.godinu,
-Prijedlog u Rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za područje katastarske općine Gmići,
-Informaciji o stipendiranju studenata za 2018/2019. godinu.

Posebnu pažnju zavrijedilo je donošenje Odluke o utvrđivanju prava i dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete za 2020. godinu kojom će za prvo dijete biti isplaćeno 1.000 KM, drugo 1.500 KM, a za treće i svako slijedeće 2.000 KM.

Nema komentara:

Objavi komentar