Općina Prozor raspisala konkurs za stipendije redovnim studentima - Lug-Prozor.info | Prozorski internet Portal | Internet portal Prozor/Rame

Općina Prozor raspisala konkurs za stipendije redovnim studentima

Share This

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja općine Prozo, broj: 01/1-40-42/18, Načelnik općine Prozor-Rama  r a s p i s u je


KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA REDONIM STUDENTIM  U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI

Raspisuje se Konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima s područja općine Prozor za akademsku 2019/2020.godinu


Osnovni kriterij za dodjelu stipendija su:

Državljanstvo BiH,
Prebivalište u općini Prozor,
Redovni studenti druge i viših godina studija,
Da nisu korisnici drugih stipendija.


Za učestvovanje u Konkursu potrebno je priložiti slijedeće:


Prijavni obrazac (može se dobiti u prostorijama Općine Prozor ili na web stranici Općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org)
Potvrdu u kojoj se vidi da je student u akademskoj 2019/2020. godini prvi put upisao   godinu studija za koju konkuriše,
Uvjerenje o prebivalištu (CIPS).
Izjava o ne primanju druge stipendije.

Prijavu na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 15.01.2020. godine, putem pošte preporučeno na adresu:


OPĆINA PROZOR-RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama

Sa naznakom: “Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2019/2020. godini”

NAPOMENA: Obavještavaju se zainteresirani studenti da će se izvršiti detaljna provjera dostavljenih dokumenata i izjava kako bi se spriječila mogućnost dodjele stipendija studentima koji ne ispunjavaju osnovne uslove, te će se, prema Pravilniku, izvršiti sankcioniranje onih koji budu davali lažne izjave ili neispravne dokumente.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

DOKUMENTI:Izjava o neprimanju stipendija

Prijavni obrazac za Stipendije općine Prozor

Nema komentara:

Objavi komentar