Najnovije

utorak

Burna sjednica općinskog vijeća Prozor/Rama

FOTO:Ramski vijesnik
U toku je održavanje 21. sjednice Općinskog vijeća Prozor-Rama, utorak, 30.10.2018., za koju je predviđeno 11 tačaka Dnevnog reda.
Prije usvajanja prijedloga tačaka Dnevnog reda vijećnik Stipo Ćališ je predložio tačku koja bi sadržavala Željka Komšića nepoželjnim osobom u općini Prozor-Rama. Taj prijedlog dobio je samo 6 glasova te tačka nije uvrštena u Dnevni red.  Tokom sjednice vijećnik Slavko Bilić je vrijeđao te će protiv njega biti podnesena prijava!